Aktuelno

Prezentacija Online Resursnog centra Centra za edukaciju Centralne izborne komisije BiH

U okviru projekta „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Vlada Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa UN Women i institucijama u BiH danas je putem ZOOM platforme održana prezentacija Online resursnog centra Centra za edukaciju CIK BiH.

 

U augustu 2019. godine predstavnici projekta su izrazili spremnost da pruže podršku jačanju  kapaciteta Centralne izborne komisije BiH. Identificirano je nekoliko oblasti u kojima bi projekat mogao pružiti podršku Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a kao najznačajne tehničko-informatičko unaprijeđenje bilo bi uspostava Online Resursnog centra Centra za edukaciju koji bi sadržavao Online biblioteku,   Online platformu za edukaciju i Statistike. 

 

Danas, moderna informatička rješenja omogućavaju pristup podacima, resursima i edukacijama sa bilo kojeg mjesta u svijetu. Uspostavom Online resursnog centra stvoriće se neophodni preduslovi u poboljšanju izbornog procesa u segmentu edukacije izborne administracije, informiranja birača i svih drugih učesnika-ca u izbornom procesu, uključujući i političke subjekte. 

 

Cilj je da Online resursni centar u budućnosti postane digitalni resurs gdje će korisnici pronaći informativne i edukativne sadržaje poput webinara i kurseva za različite ciljne grupe - biračke odbore, izborne posmatrače-ice, javnost, medije itd. Publikacije, izvještaji i statistike iz oblasti izbora, ravnopravnosti spolova, finansiranja izborne kampanje i finansiranje političkih stranaka, sigurnost izbora će predstavljati vrijedan resurs za studente, istraživače i sve one koji su zainteresirani za oblast izbora u BiH.

 

Danas, u vremenu kada se cijeli svijet suočava sa pandemijom COVID-19 uspostava  ovog online resursa dobija na značaju, posebno u godini kada se u BiH održavaju Lokalni izbori i kada se sve edukativne aktivnosti i informiranje izbornih aktera odvija online i putem informatičkih servisa.