Kontakti

Kontakt centar za edukaciju CIK BiH

Centralna izborna komisija BiH, Danijela Ozme 7, Sarajevo

Tel: 033/251-300 centrala

Telefaks: 033/251-329

E-mail: educentar@izbori.ba

Web-adresa: educentar.izbori.ba