O Centru

Centar za edukaciju

 

1. Osnivanje Centra za edukaciju

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je dodjelom na korištenje prostorija u ulici Danijela Ozme br. 7 u Sarajevu dobilo i neiskorišten i neuređen prostor u aneksu zgrade. U cilju realizacije krajnje namjene prostora, Središnje izborno povjerenstvo BiH je na sjednici održanoj 19.12.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju Centra za edukaciju Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 103/13). U razdoblju 2014-2017. godine vršile su se aktivnosti na sanaciji i adaptaciji prostora za smještaj Centra, iz proračunskih sredstava i donatorskih sredstava Veleposlanstva Republike Turske.

 

2. Namjena Centra za edukaciju

Prema Odluci, Centar za edukaciju osniva se u cilju edukacije tijela za provedbu izbora i svih sudionika iz oblasti izbora i financiranja političkih stranaka, kako na razini Bosne i Hercegovine, tako i na regionalnoj i međunarodnoj razini.

 

3. Početak rada Centra za edukaciju

Centar za edukaciju počeo je sa radom 9.10.2017. godine. Prva obuka u Centru za edukaciju u razdoblju 9-27.10.2017. godine realizirana je u okviru projekta podrške Vijeća Europe aktivnostima Središnjega izbornog povjerenstva BiH na temu „Organizacija LEAD–obrazovanje rukovodstva i razvoj programa obuke za članove Središnjega izbornog povjerenstva BiH, rukovodno osoblje i relevantno osoblje za obuku“, a čiji sudionici su, pored Središnjega izbornog povjerenstva BiH, i 50 predsjednika izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u BiH.

U ožujku 2017. godine planirana je obuka za predstavnike Središnjega izbornog povjerenstva BiH, koju će provesti treneri iz Indijskog međunarodnog instituta za demokraciju i upravljanje izborima (India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM).

 

4. Nastavni plan i program Centra za edukaciju

U okviru projekta podrške Vijeća Europe aktivnostima Središnjega izbornog povjerenstva BiH, pripremljen je nastavni plan i program Centra za edukaciju, kojim je predviđen program obveznih i fakultativnih obuka, te katalogizacija tema i oblasti edukacije, prilagođenih specifičnim potrebama i namjeni ovog Centra, među kojima su:

 

·         uskospecijalizirane obuke i treninzi za članove izbornih povjerenstava u BiH, prilagođene vremenskom planu izbornih aktivnosti,

·         obuke predstavnika političkih subjekata iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih stranaka i oblasti financiranja izborne kampanje,

·         obuke za predstavnike političkih stranaka iz oblasti prijave i ovjere za sudjelovanje na izborima,

·         obuke za predstavnike elektronskih i printanih medija o izbornome procesu u BiH,

·         treninzi trenera za predstavnike nevladinog sektora iz oblasti edukacije birača,

·         održavanje postizbornih konferencija.

 

 

5. Misija Centra za edukaciju

Osnivanjem Centra za edukaciju Središnje izborno povjerenstvo BiH je osiguralo stalan i adekvatan prostor za ispunjenje zakonom utvrđene obveze kontinuirane obuke članova tijela za provedbu izbora. Organiziranjem edukativnih radionica, seminara i predavanja istaknutih izbornih, domaćih i međunarodnih eksperata, kako za članove izborne administracije tako i za predstavnike političkih subjekata, medije, nevladine organizacije i sl. nastojat ćemo omogućiti kvalitetnu i kontinuiranu obuku, trening i profesionalno usavršavanje svih sudionika u izbornome procesu u BiH.

 

6. Dostupni sadržaji Centra za edukaciju

Centar za edukaciju raspolaže konferencijskom salom kapaciteta 110 mjesta, opremom za video-projekcije i ozvučenje, opremom za simultano prevođenje, bežičnim pristupom internetu, kafeterijom, te je ista pogodna za organiziranje konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica i predavanja.