Press

Promovirana brošura „Strateški pristup za uspjeh kandidatkinja u izbornim kampanjama”

 Sarajevo, 19.02.2020 godine – Danas je u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu promovirana brošura  „Strateški pristup za uspjeh kandidatkinja u izbornim kampanjama” koja je izrađena u okviru projekta „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Vlada Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa UN Women i institucijama u BiH.

 Brošura nudi praktične informacije koje mogu pomoći kandidatkinjama u razumijevanju izbornog sistema, te uticaja rodnih predrasuda i stereotipa biračkog tijela kao i da razviju svoj vlastiti pristup koji može povećati šanse za uspjeh u izbornom procesu. Ona sadrži osnovne informacije o izbornom procesu te praktične upute za planiranje i vođenje kampanje u okviru izbornog sistema Bosne i Hercegovine.

 

Vezani članci...